Positionering

Uanset om målet er at sætte en lokal, national eller international dagsorden, kan vi i By Serup bidrage med en effektiv strategi, der placerer din virksomhed det optimale sted.

Nationalt

De rigtige relationer er en forudsætning for at være på det politiske landkort og kunne påvirke den danske samfundsdagsorden. By Serup har en dyb indsigt i den politiske beslutningsproces og er vant til at navigere i spændingsfeltet mellem interessenter og beslutningstagere – se nye muligheder. Vi har omfattende erfaringer med at sikre og udbygge kontakt til beslutningstagere samt skabe nye samarbejdskonstellationer mellem offentlige og private interessenter, interesse­organisationer samt NGO’ere og Folkemødet.

Internationalt

I en global verden, hvor din virksomhed og dagsorden ikke er underlagt geografiske begrænsninger, er mulighederne nærmest ubegrænsede. By Serup har et internationalt udsyn fra mange års arbejde med interesseorganisationer, globale virksomheder og samarbejde mellem regeringer. Vi har aktivt været med til at planlægge og afvikle blandt andet internationale regerings­topmøder, eksportfremstød på fem kontinenter og det årlige møde for verdens største virksomheder i Davos.

Thought leadership

Thought leadership er ikke et quick fix. Det er ikke for alle, men en mulighed for de få. For at blive anerkendt som en autoritet inden for dit ekspertiseområde eller i forhold til et relevant emne, er det nødvendigt at have en meget fokuseret strategi samt prioritere og være vedholdende. Mulighederne vil sjældent opveje omkostningerne på kort og mellemlangt sigt. By Serup kan hjælpe med at skabe overblik, udvikle en vinderstrategi og rådgive dig hele vejen, så du får realiseret det fulde potentiale ved at styrke dit omdømme og forretning.

I By Serup har vi den nødvendige teoretiske og praktiske erfaring til at positionere dine interesser og virk­somhed bedst muligt.

Det gælder både nationalt og internationalt.

Pilestræde 41, 2.th.  1112 København K  +45 2018 3846  serup(a)byserup.dk