Strategi

“Strategi uden taktik er den langsomme vej til sejr,
taktik uden strategi er støj før nederlag.”
– Sun Tsu

En gennemtænkt og implementeret strategi er den bedste garanti for, at I kan håndtere alle udfordringer og er rustet til at møde fremtidens muligheder.

I By Serup ved vi, at de to vigtigste regler om strategi er:

1) du bør have en og
2) du skal følge den.

Når begivenheder er kørt af sporet, er en af disse regler blevet brudt.

Du skal have en strategi. Både når det gælder kommunikation og politisk interessevaretagelse, holdes kursen bedst, når din strategi er godt forankret i virksomheden og målene klare for medarbejderne. Den bedste strategi er udarbejdet på baggrund af en analyse. Uanset hvor i din strategiproces, du inddrager By Serup, så er vores mål at skabe størst mulig værdi for din virksomhed.

Kontakt os for mere information om strategi