Agenda setting

Agenda setting og offentlig opinion er af flere årsager afgørende for en virksomheds eller en organisations rammebetingelser. Holdningen til en virksomhed eller organisation påvirkes af en given offentlig agenda, og derfor er det en stor fordel at have en klar analyse af, hvordan denne dagsorden udvikler sig.

Virksomheder og organisationer kan igangsætte og drive sager i offentligheden, for enten at skabe opmærksomhed om eller ændre den offentlige opfattelse af en given sag. Det gøres ved f.eks. at oplyse om de rette fakta og fremlægge konsekvenser af forskellige politiske beslutninger.

By Serup har årtiers erfaring med at udvikle og drive dagsordener i det offentlige rum både for virksomheder og politiske partier. Vi hjælper dig med at få sat din mærkesag på dagsordenen.

Pilestræde 41, 2.th.  1112 København K  +45 2018 3846  serup(a)byserup.dk