Coalition Building

Jo flere vælgere, man repræsenterer, desto større stemme og vægt taler man med på Christiansborg. Vi ser derfor i stigende grad, at interesseorganisationer eller virksomheder med fælles interesser går sammen om en sag eller en dagsorden. Det giver flere ressourcer til kampen, det kan udvikle argumentationen, det kan skabe nye muligheder for mobilisering, og det giver med sikkerhed en større troværdighed i interessevaretagelsen. Ofte bliver værdien af alliancen endda stærkere, når den er mellem parter, som ikke umiddelbart har en fælles sag. Men alliancer vokser ikke ud af ingenting. De kræver tillid og tid, de kræver gensidig vilje til at indgå kompromisser, og de kræver en evne til at finde de fælles snitflader.

I By Serup hjælper vi virksomheder og organisationer med at øge vægten af deres stemme over for beslutningstagerne. Vi har et stærkt netværk inden for organisations- og virksomhedsverdenen og vil være i stand til at finde netop de alliancepartnere, der muliggør, at de fælles dagsordener kommer højere op på den politiske prioriteringsliste.

Pilestræde 41, 2.th.  1112 København K  +45 2018 3846  serup(a)byserup.dk