Issue Management

Hvis der opstår en krise, som kommer bag på din virksomhed eller branche er det ofte fordi, der ikke er arbejdet med issue management. Med issue management kan man forberede sig på nye sager og dagsordener på et eller flere af virksomhedens forretningsområder og være klar med en skarp og tydelig kommunikation.

Som virksomhed har du en afgørende interesse i, at en sag ikke udvikler sig til en krise, hvor du må iværksætte et stort beredskab på tværs af medieplatforme. Det kræver rettidig professionalisering af beslutnings- og arbejdsgange. I skal derfor håndtere sagen, inden den udvikler sig til en regulær krise.

By Serup tilbyder at analysere og vurdere potentielle konsekvenser i forskellige scenarier. Vi lægger en strategi for håndtering af jeres specifikke udfordringer og gennemfører en systematisk dialog med de vigtigste interessenter samt monitorerer relevante medier og kilder.

Pilestræde 41, 2.th.  1112 København K  +45 2018 3846  serup(a)byserup.dk